Dolnoślązacy częściej jeżdżą pociągami

DrukujDrukuj
zdjęcie pojazdu 31WE we Wrocławiu

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, jedynie w czterech województwach w Polsce, od 2012 r. wzrosła liczba podróży koleją realizowanych przez statystycznego mieszkańca. W województwie dolnośląskim liczba podróży w ciągu trzech lat, wzrosła z 4,8 do 6,4 podróży rocznie. Oznacza to, że statystyczny Dolnoślązak wybiera coraz częściej transport kolejowy, zamiast np. samochodu. Spowodowane jest to m.in. stałym wzrostem liczby połączeń na Dolnym Śląsku, zwiększoną częstotliwością  kursowania pociągów oraz podnoszeniem komfortu jazdy. 

Wzrost liczby podróży został odnotowany ponadto w województwie mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim.

We wszystkich pozostałych 12 województwach od 2012 r. do 2015 r. przeciętna liczba podróży koleją spadła.

Góra strony