KOLEJ NA TEATR

DrukujDrukuj
podpisanie porozumenia z Teatrem w Legnicy

Koleje Dolnośląskie oraz Teatr Modrzejewskiej w Legnicy podpisały porozumienie partnerskie „KOLEJ NA TEATR”.  

Porozumienie zakłada realizację wspólnych działań związanych z rozwojem i promocją przewoźnika oraz teatru. Oprócz działań związanych ze wzajemną promocją, legnicki teatr będzie również współpracował przy realizacji Pociągu do Kultury, którego kursowanie zostało przedłużone o kolejne dwa lata.

 Jak podkreślają Jacek Głomb i Piotr Rachwalski przyczynkiem do podjęcia wspólnego działania jest chęć wyjścia poza utarte ramy własnej działalności. Nowa przestrzeń jaką daje kolej jest bardzo dobrym nośnikiem informacji. Kolejom Dolnośląskim szczególnie zależy, aby przestrzeń kolejowa była odpowiednio kształtowana i stawała się płaszczyzną do dyskusji, także na tematy związane z kulturą i sztuką.

zdjecie podpisania porozunienia z Teatrem w Legnicy

Góra strony