Koleje Dolnośląskie dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty

DrukujDrukuj
Impuls 31WE

Koleje Dolnośląskie dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zgodnie z kryteriami oceny oferta złożona przez Newag S.A. zdobyła 100,00 punktów natomiast oferta złożona przez  Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz zdobyła 94,49 punktów. Umowa z dostawcą zostanie podpisana po zakończeniu procedury przetargowej. Wartość zamówienia to 266,5 mln złotych brutto. 

Góra strony