Honorowanie biletów

DrukujDrukuj

Bilety innych przewoźników i organizatorów honorowane w pociągach Kolei Dolnośląskich S.A.

(od 10.12.2017 r., ze zmianami od 01.09.2018 r.)

 

Bilety wystawione według ofert ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (PR)
(z wyłączeniem biletów wydanych za pośrednictwem telefonów komórkowych oraz za pośrednictwem systemów KOLEO i e-podróżnik)
(warunki ofert są dostępne na stronie internetowej PR)
Bilety jednorazowe   według taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100% – wydane na pociągi REGIO
dla posiadaczy REGIOkart oraz REGIOkart SENIOR – wydane na pociągi REGIO
według oferty „POŁĄCZENIE W DOBREJ CENIE’’
według oferty „TY I RAZ, DWA, TRZY” – wydane na pociągi REGIO
według oferty "REGIO Senior"
dla pracowników kolejowych, dzieci/współmałżonków pracowników kolejowych, emerytów/rencistów kolejowych uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (80%, 99%) na podstawie legitymacji (nie dotyczy KŚP)
Bilety wielokrotne  

REGIOkarnet – wydane na pociągi REGIO (honorowanie obowiązuje do 31.08.2018 r. włącznie, bilety nabyte przed 01.09.2018 r. są honorowane w terminach na nich określonych)

turystyczne – wydane na pociągi REGIO (honorowanie obowiązuje do 31.08.2018 r. włącznie, bilety nabyte przed 01.09.2018 r. są honorowane w terminach na nich określonych)
turystyczne + Czechy – wydane na pociągi REGIO (oferta zostaje wycofana przez "Przewozy Regionalne" od 01.09.2018 r., bilety nabyte w przedsprzedaży zachowują ważność w terminach na nich określonych)
"Razem w Polskę Standard", "Razem w Polskę Komfort" - wspólna oferta PR i PKP Intercity (honorowanie obowiązuje do 31.08.2018 r. włącznie, bilety nabyte przed 01.09.2018 r. są honorowane w terminach na nich określonych)
Bilety odcinkowe imienne  

tygodniowe:

 • według taryfy normalnej
 • dla posiadaczy REGIOkart i REGIOkart Senior
 • według oferty "REGIO Senior"

miesięczne:

 • według taryfy normalnej,
 • z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% wydane na pociągi REGIO oraz interREGIO (IR)
 • dla posiadaczy REGIOkart – wydane na pociągi REGIO oraz interREGIO (IR)
 • dla posiadaczy REGIOkart SENIOR – wydane na pociągi REGIO oraz interREGIO(IR)
 • zintegrowane (P/T/A)
 • według oferty "REGIO Senior"
 • dla pracowników kolejowych, dzieci/współmałżonków pracowników kolejowych, emerytów/rencistów kolejowych uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (80%, 99%) na podstawie legitymacji (nie dotyczy KŚP)

kwartalne:

 • według taryfy normalnej
 • dla posiadaczy REGIOkart i REGIOkart Senior
 • według oferty "REGIO Senior"
Bilety sieciowemiesięczne:
 • według taryfy normalnej
 • z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 93%
 • dla posiadaczy REGIOkart
 • według oferty "REGIO Senior"
(bilety sieciowe miesięczne z ulgą 50% nie są honorowane w pociągach Kolei Dolnośląskich)
roczne:
 • dla pracowników kolejowych, emerytów/rencistów kolejowych uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (99%) na podstawie legitymacji (nie dotyczy KŚP)
Bilety na przewóz   psa
bagażu
roweru – jednorazowy i miesięczny
Bilety wystawione według ofert ”PKP Intercity” S.A. (PKP IC)
(warunki ofert są dostępne na stronie internetowej PKP IC)
Bilety jednorazowe 
bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryf SCIC-NRT i SCIC-TWZ
Bilety wielokrotne 
 "Razem w Polskę Standard", "Razem w Polskę Komfort" - wspólna oferta PKP Intercity i PR (honorowanie obowiązuje do 31.08.2018 r. włącznie, bilety nabyte przed 01.09.2018 r. są honorowane w terminach na nich określonych)
bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryfy SCIC-RPT (INTERRAIL, Eurail)
Bilety sieciowe 
Karty INTERCITY (normalne, z ulgą 50%)
Bilety na przewóz

bilety na przewóz rzeczy, roweru lub psa (innych zwierząt), wydane do:

 • biletów na przejazd w komunikacji międzynarodowej (wystawionych według taryf SCIC-NRT, SCIC-TWZ, SCIC-RPT)
 • Kart INTERCITY

Bilety wystawione według oferty wspólnej przewoźników: Arriva RP, (Koleje Dolnośląskie), Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Warszawska Kolej Dojazdowa

Bilety wielokrotne

bilety 24-godzinne, wystawione według oferty "Wspólny Bilet Samorządowy"

Bilety wystawione według ofert Urzędu Miejskiego Wrocławia

Bilety wielokrotne

bilety komunikacji miejskiej w obrębie aglomeracji wrocławskiej kodowane na URBANCARD, Karcie Miejskiej, Elektronicznych Legitymacjach Studenckich, w formie papierowej i telefonicznej, dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej

(szczegóły oferty dostępne są w zakładce Bilety w aglomeracji wrocławskiej oraz na stronie internetowej Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD)

Bilety wystawione według ofert České dráhy, a.s. (ČD)
(warunki ofert są dostępne na stronie internetowej ČD)

Bilety jednorazowe

 

Taryfa MPS (oferta wspólna ČD i KD) – uprawniają do przejazdu wszystkimi pociągami KD do Szklarskiej Poręby Jakuszyc / Szklarskiej Poręby Huty / Szklarskiej Poręby Górnej, zgodnie z relacją wskazaną na bilecie
Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe - uprawniają do przejazdu pociągami KD w relacji wskazanej na bilecie
bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryf SCIC-NRT i SCIC-TWZ
Bilety wielokrotneCelodenní jízdenka (honorowany od granicy państwa do stacji Szklarska Poręba Jakuszyce i Międzylesie)
Celodenní jízdenka+Polsko - na obszarze przygranicznym ograniczonym stacjami Zgorzelec - Węgliniec - Zebrzydowa - Legnica - Wrocław Główny - Kamieniec Ząbkowicki - Kłodzko Główne (- Lichkov Gr.) - Kudowa Zdrój
Skupinová víkendová jízdenka (honorowany od granicy państwa do stacji Szklarska Poręba Jakuszyce i Międzylesie)
Skupinová víkendová jízdenka+Polsko - na obszarze przygranicznym ograniczonym stacjami Zgorzelec - Węgliniec - Zebrzydowa - Legnica - Wrocław Główny - Kamieniec Ząbkowicki - Kłodzko Główne (- Lichkov Gr.) - Kudowa Zdrój
bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryfy SCIC-RPT (INTERRAIL, Eurail)
Bilety na przewózbilety na przewóz roweru w Taryfie MPS – uprawniają do przewozu roweru wszystkimi pociągami KD do Szklarskiej Poręby Jakuszyc / Szklarskiej Poręby Huty / Szklarskiej Poręby Górnej, zgodnie z relacją wskazaną na bilecie
bilety na przewóz rzeczy, roweru lub psa (innych zwierząt), wydane do biletów na przejazd w komunikacji międzynarodowej (wystawionych według taryf SCIC-NRT, SCIC-TWZ, SCIC-RPT, Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe)
Bilety wystawione według ofert GW Train Regio a.s. (GWTR)
Bilety jednorazowewystawione od dowolnej stacji w Czechach do punktu granicznego Kralovec(Gr) – są honorowane do stacji Lubawka
Bilety wielokrotneKralovec+Polsko - na linii kolejowej Lubawka Gr - Sędzisław - Jelenia Góra
Bilety wystawione według ofert Die Länderbahn GmbH (DLB)
Bilety jednorazowewystawione od dowolnej stacji w Niemczech do stacji Görlitz – są honorowane do stacji Zgorzelec
 
Dresden-Wroclaw-Spezial – uprawniają do przejazdu wszystkimi pociągami KD, zgodnie z relacją wskazaną na bilecie
Bilety wielokrotnetrilex-Tagesticket – są honorowane do stacji Zgorzelec
Bilety okresowewystawione od dowolnej stacji w Niemczech do stacji Görlitz – są honorowane do stacji Zgorzelec
Bilety wystawione według ofert Deutsche Bahn AG (DB)
Bilety jednorazowewystawione według oferty specjalnej "Kulturzug Berlin - Wrocław" - są honorowane w "Pociągach do Kultury" Wrocław - Berlin / Berlin - Wrocław
bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryf SCIC-NRT i SCIC-TWZ - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"
Bilety wielokrotnebilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryfy SCIC-RPT (INTERRAIL, Eurail) - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"
Brandenburg-Berlin-Ticket - są honorowane do stacji Zasieki - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"
Schönes-Wochenende-Ticket - są honorowane do stacji Zasieki - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"
Bilety na przewózbilety na przewóz rzeczy, roweru lub psa (innych zwierząt), wydane do biletów na przejazd w komunikacji międzynarodowej (wystawionych według taryf SCIC-NRT, SCIC-TWZ, SCIC-RPT)
bilet jednodniowy na przewóz roweru - jest honorowany do stacji Zasieki - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"
Bilety wystawione według ofert Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
(warunki ofert są dostępne w języku polskim na stronie internetowej ZVON)
Bilety wielokrotneEURO-NYSA-TICKET – są honorowane we wszystkich pociągach KD na odcinkach: Bolesławiec - Węgliniec - Zebrzydowa - Zgorzelec (- Görlitz), Jelenia Góra - Lubań Śląski - Zgorzelec (- Görlitz), Jelenia Góra - Zebrzydowa, Lubań Śląski - Węgliniec, Zgorzelec Miasto - Jerzmanki i Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna (- Harrachov)
EURO-NYSA-TICKET - grupa – są honorowane we wszystkich pociągach KD na odcinkach: Bolesławiec - Węgliniec - Zebrzydowa - Zgorzelec (- Görlitz), Jelenia Góra - Lubań Śląski - Zgorzelec (- Görlitz), Jelenia Góra - Zebrzydowa, Lubań Śląski - Węgliniec, Zgorzelec Miasto - Jerzmanki i Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna (- Harrachov)
Bilety na przewózroweru do biletu EURO-NYSA-TICKET – honorowany we wszystkich pociągach KD łącznie z biletem EURO-NYSA-TICKET lub EURO-NYSA-TICKET - grupa

 

Bilety OSŻD nie są honorowane w pociągach Kolei Dolnośląskich.

Honorowanie biletów wydanych według taryf międzynarodowych SCIC-NRT, SCIC-TWZ, SCIC-RPT (Interrail, Eurail) nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury" Wrocław - Berlin - Wrocław.Góra strony