Witamy na stronie Kolei Dolnośląskich!
Promocja "Bilet Sudecki"
Odkryj Drezno z KD
Z Wrocławia do Karpacza z Kolejami Dolnośląskimi!
Bilety na "Pociąg do kultury"
Dobry bilet

FAQ

DrukujDrukuj

W takim przypadku należy uzyskać od konduktora adnotację o tym, że bilet nie został wykorzystany. Następnie tak opisany bilet można zwrócić w ciągu 90 dni w kasie lub drogą reklamacji wysłać na adres firmy.

DrukujDrukuj

Powinna Pani w dniu wyjazdu zgłosić się do kasy i poprosić o adnotację o niewykorzystaniu biletu. Właściwie odpisany bilet można zwrócić w kasie od razu lub w ciągu 90 dni.

DrukujDrukuj

Uruchomiliśmy specjalny numer dla pasażerów na wypadek opóźnienia, odwołania lub awarii pociągu - tel.: +48 76 753 52 05.

DrukujDrukuj

Informacja o wszystkich biletach honorowanych przez Spółkę dostępna jest na naszej stronie internetowej - w zakładce Bilety/ Honorowanie Biletów >>

DrukujDrukuj

Tak. Proszę tylko zgłosić nam termin i relację podróży najlepiej na 48 godzin wcześniej, wtedy będziemy mogli zorganizować pomoc. Zgłoszenia należy dokonać pod nr tel. + 48 76 753 51 22.

DrukujDrukuj

Wniosek jest do pobrania na naszej stronie internetowej - zakładka oferta. Przejazd grupy można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: przejazdy.grupowe@kolejedolnoslakie.eu - więcej informacji w zakładce Bilety/Przejazdy grupowe >>

DrukujDrukuj

Tak. Wystawiamy takie zaświadczenie na żądanie. Proszę jednak pamiętać o podaniu pełnych danych, które są potrzebne do wystawienia zaświadczenia oraz informacji dla kogo jest potrzebne.

DrukujDrukuj

O tym decyduje Urząd Marszałkowski, po analizie potrzeb i rozpoznaniu możliwości technicznych.

DrukujDrukuj

O trasach naszych przejazdów decyduje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Nie decydujemy o tym, gdzie mamy jeździć. Jesteśmy jedynie przewoźnikiem działającym na zlecenie.

DrukujDrukuj

Tak, od 1 sierpnia 2012 r. wszyscy Pasażerowie nieposiadający ważnego biletu na przejazd mają obowiązek zgłoszenia tego faktu konduktorowi przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu. Niedostosowanie się do tej zasady skutkuje obciążeniem Pasażera opłatą za bilet wraz z opłatą dodatkową w kwocie 200 zł. Jeżeli pasażer uiści tę opłatę w ciągu 7 dni, kwota opłaty dodatkowej wynosi 100 zł. W przypadku natychmiastowego uregulowania należności bezpośrednio w pociągu uprawnionemu pracownikowi drużyny konduktorskiej opłata dodatkowa wynosi 35 zł.

DrukujDrukuj

Czy muszę dodatkowo zapłacić za bilet kupiony w waszym pociągu?

Od 1 listopada 2016 r. Koleje Dolnośląskie pobierają dodatkową opłatę w wysokości 5 zł za wystawienie biletu przez konduktora w pociągu. Opłata jest pobierana wyłącznie od stacji, na których istnieje możliwość nabycia biletu w kasie i obowiązuje jedynie w godzinach otwarcia kas. Nie dotyczy ona ofert promocyjnych dostępnych wyłącznie u konduktora w pociągu.

DrukujDrukuj

Zgodnie z zapisem Regulaminu Kolei Dolnośląskich opłata nie jest pobierana od osób:

-niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej
-wsiadających na stacjach/przystankach- gdzie nie ma lub jest nieczynna kasa biletowa,
-posiadających bilet na przejazd do stacji wsiadania z adnotacją DALEJ,
-posiadających bilet na przejazd z określoną niewłaściwą:
ulgą,
drogą przewozu.

Przy czym, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1371/2007 "osoba niepełnosprawna" lub "osoba o ograniczonej sprawności ruchowej" oznacza każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek jakiejkolwiek niesprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej), upośledzenia lub niesprawności umysłowej, lub każdej innej przyczyny niepełnosprawności, lub na skutek wieku, i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby.

DrukujDrukuj

Tak, w pociągach bezpośrednich Wrocław Gł. - Dresden Hbf bilety EURO-NYSA-TICKET są honorowane na odcinku Bolesławiec - Zgorzelec - Bischofswerda (w obydwu kierunkach).

DrukujDrukuj


Obsługę pociągów na odcinku od granicy państwa do Szklarskiej Poręby Górnej do Czech zapewniają České dráhy, a.s.

U czeskich konduktorów można nabyć bilety w „Taryfie MPS” (za złotówki i korony czeskie), a także bilety krajowe na przejazd pomiędzy stacjami Szklarska Poręba Górna, Szklarska Poręba Huta i Szklarska Poręba Jakuszyce (za złotówki) – w tym bilety normalne oraz z uwzględnieniem indywidualnych uprawnień do ulg.

W przypadku chęci nabycia biletów krajowych od stacji Szklarska Poręba Jakuszyce lub Szklarska Poręba Huta do stacji położonych w głębi Polski (np. do Wrocławia z przesiadką w Szklarskiej Porębie Górnej) czescy konduktorzy wystawiają bilet do stacji Szklarska Poręba Górna z adnotacją „Dalej”. W kolejnym pociągu z takim biletem należy udać się do konduktora, który należność za przejazd obliczy jako różnicę między ceną biletu obliczoną za odległość od pierwszej stacji wyjazdu do stacji przeznaczenia (stacji stycznej lub końcowej biegu pociągu) a ceną okazanego biletu.

 

Góra strony