Witamy na stronie Kolei Dolnośląskich!
Odwiedż z KD Trutnov
Promocja "Bilet Sudecki"
Wrocław - Legnica 26x dziennie już w 0:43h
Praga z KD
Wrocław - Legnica 18x dziennie już w 1h
Bilety na "Pociąg do kultury"
Dobry bilet
Bilety zintegrowane KD

Punkt Rzeczy Znalezionych

DrukujDrukuj

Punkt Rzeczy Znalezionych Kolei Dolnośląskich S.A.
ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica
tel. 76 753 52 05 (telefon całodobowy) - informacja o rzeczach znalezionych (do 14 dni od zagubienia) 

Rzeczy znalezione można odebrać w Punkcie Rzeczy Znalezionych Kolei Dolnośląskich S.A. w Legnicy przy ul. Kolejowej 2 codziennie w godz. 12.00 do 15.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem KD S.A. (tel. 783 808 003), oraz wypełnieniu i wcześniejszym dostarczeniu do KD S.A. Oświadczenia podróżnego o zagubieniu rzeczy.

Regulamin rzeczy znalezionych

1.    Rzeczy znalezione:

1)    w pociągach KD – przyjmuje w czasie jazdy lub postoju obsługa pociągu,

2)    w pomieszczeniach służących do odprawy podróżnych i użytkowanych przez KD - przyjmuje wyznaczony pracownik KD.

2.    Pracownik KD przyjmujący rzeczy znalezione jest obowiązany do ich sprawdzenia,

a w przypadku rzeczy zawierającej wewnątrz inne przedmioty (np. walizka, torba) do oględzin zawartości. Czynności tych dokonuje się w obecności znalazcy lub dwóch świadków, bądź
w zasięgu kamery monitoringu KD, gdy nie ma możliwości sprawdzenia w obecności wyżej wymienionych osób.

3.    Na każdą przyjętą rzecz znalezioną obsługa pociągu wystawia Kartę rzeczy znalezionej, która zawiera:

1)    dane znalazcy lub świadków (imię, nazwisko i adres zamieszkania);

2)    datę, miejsce i okoliczności znalezienia rzeczy;

3)    krótki i precyzyjny opis rzeczy (nazwa, wymiary, materiał z którego jest zrobiony, kolor, wzór, charakterystyczne szczegóły, np. marka itp.);

4)    krótki i precyzyjny opis zawartości rzeczy znalezionej (np. walizki, torby itp.);

5)    dane osoby przyjmującej (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy);

6)    datę przekazania rzeczy;

7)    oświadczenie znalazcy o żądaniu znaleźnego;

8)    podpis znalazcy rzeczy i wystawcy Karty rzeczy znalezionej.

4.    Oryginał Karty rzeczy znalezionej, o którym mowa w ust. 3 dołącza się do rzeczy znalezionej, drugi egzemplarz wydawany jest znalazcy. W przypadku gdy znalazcą jest podróżny, wydaje się kopię Karty rzeczy znalezionej dla podróżnego.

5.    W przypadku, gdy możliwe jest ustalenie danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej, niezwłocznie zawiadamia się tę osobę o fakcie znalezienia rzeczy oraz wzywa
do odbioru rzeczy, podając termin i miejsce, w których możliwy jest odbiór. Przepisu nie stosuje się w sytuacjach określonych w ust. 7.

6.    Odbiór rzeczy znalezionej przez osobę uprawnioną jest możliwy najpóźniej 3 dnia, licząc od dnia

przyjęcia rzeczy przez KD od znalazcy. Po upływie 3 dni od daty przyjęcia rzeczy od znalazcy, KD przekazują ją właściwemu staroście, z zastrzeżeniem ust. 7.

7.    Przyjęte przez pracowników KD rzeczy takie jak:

1)    rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne, wskazują,
że stanowią one ekwipunek wojskowy oraz dokumenty wojskowe (np. książeczka wojskowa, karta powołania) zostają przekazane niezwłocznie właściwemu staroście,

2)    pieniądze, kosztowności, rzeczy mające wartość historyczną, naukową lub artystyczną, zostają przekazane niezwłocznie właściwemu staroście,

3)    rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, a w szczególności broń, amunicja lub materiały wybuchowe, zostają przekazane niezwłocznie najbliższej jednostce organizacyjnej policji,

4)    dowody osobiste i paszporty, zostają przekazane niezwłocznie najbliższej jednostce organizacyjnej policji,

5)    rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu, zostają niezwłocznie utylizowane przez KD.

8.    Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do KD muszą określić:

1)    dzień zagubienia rzeczy, relację pociągu, w którym zagubiono rzecz,

2)    jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd, bądź znaki szczególne,

3)    przedstawić dowody stwierdzające uprawnienie do odbioru zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia, zdjęcia, bądź opis charakterystycznych cech zużycia).

9.    Rzecz znalezioną KD wydaje osobie uprawnionej po sporządzeniu dwóch egzemplarzy Protokołu wydania, który zawiera:

1)    imię i nazwisko odbiorcy oraz numer okazanego dokumentu tożsamości,

2)    imię i nazwisko pracownika KD wydającego rzecz,

3)    datę wydania rzeczy,

4)    nazwę oraz krótki opis wydawanej rzeczy,

5)    informację o ewentualnym żądaniu znaleźnego przez znalazcę rzeczy, który zostanie powiadomiony o personaliach i adresie odbiorcy,

6)    podpis odbiorcy i wydawcy rzeczy.

10.  Dane osoby odbierającej rzecz (w tym jej adres) w przypadku żądania znaleźnego przez znalazcę, udostępnia się znalazcy.

11.  Rzeczy znalezione, których przyjęcia odmówił właściwy starosta, KD przechowuje nieodpłatnie przez okres 30 dni licząc od daty przekazania przez znalazcę. W tym czasie możliwy jest odbiór rzeczy przez osobę upoważnioną do jej odbioru w Punkcie Rzeczy Znalezionych KD. Po upływie tego terminu, rzeczy znalezione podlegają likwidacji.

12.  Spis rzeczy, o których mowa w ust. 11, KD zamieszcza na swojej stronie internetowej.

13.  Adres Punktu Rzeczy Znalezionych, godziny otwarcia oraz numer telefonu, wskazany jest
na stronie internetowej Kolei Dolnośląskich S.A.

14.  Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez zamiaru wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

 

 

Oświadczenie podróżnego >>

Ostatnio znalezione przedmioty - wyszukiwanie

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
np.: 2017-06-25
np.: 2017-06-25
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Krótki opis Kategoria Data znalezienia Linia Numer pociągu Miejsce znalezienia/relacja pociągu
Reklamówka z zawartością Torby i plecaki 2017-04-29 D1 69821/2 Zgorzelec
Torba Torby i plecaki 2017-04-29 D1 69226 Wrocław
Walizka z zawartością Torby i plecaki 2017-04-29 D16 69213/2 Dzierżoniów - Wrocław
Kurtka Odzież i obuwie 2017-04-29 D1 69381 Legnica
Kurtka sportowa Odzież i obuwie 2017-04-28 D3 69667 Wrocław - Rawicz
Teczka i dokumenty Torby i plecaki 2017-04-27 D1 69540 Lubań Śl. - Wrocław
Plecak czar/szary z zawartością Torby i plecaki 2017-04-24 D3 69675 Wrocław - Rawicz
Zegarek Biżuteria, okulary i zegarki 2017-04-24 D25 76302 Żary - Wrocław
Parasol Parasolki 2017-04-23 D1 69531/0 Lubań Śl. - Wrocław
Torba z odzieżą Torby i plecaki 2017-04-21 D1 69542 Bolesławiec - Wrocław
Chusta w kratę Odzież i obuwie 2017-04-20 D8 69959/8 Rawicz
Plecak Torby i plecaki 2017-04-17 D6 69271 Jelenia Góra
Parasol Parasolki 2017-04-17 D6 69271 Szklarska Poręba Górna
Klucze Klucze 2017-04-15 D1 69575 Wrocław - Bolesławiec
Bluza i czapka Odzież i obuwie 2017-04-15 D1 69598 Legnica
Dokumenty Dokumenty i portfele 2017-04-15 D7 69732 Jelcz Laskowice
Parasol i reklamówka Parasolki 2017-04-14 D6 69228 Wałbrzych - Wrocław
Okulary Inne 2017-04-13 D6 69269 Szklarska Poręba Górna
Torebka z zawartością Torby i plecaki 2017-04-11 D19 69822 Görlitz - Węgliniec
Książka Książki 2017-04-11 D1 66072 Wrocław - Legnica

Strony

Góra strony