Punkt Rzeczy Znalezionych

DrukujDrukuj

Punkt Rzeczy Znalezionych Kolei Dolnośląskich S.A.
ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica
tel. 76 753 52 05 (telefon całodobowy) - informacja o rzeczach znalezionych (do 14 dni od zagubienia) 

Rzeczy znalezione można odebrać w Punkcie Rzeczy Znalezionych Kolei Dolnośląskich S.A. w Legnicy przy ul. Kolejowej 2 codziennie w godz. 12.00 do 15.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem KD S.A. (tel. 783 808 003), oraz wypełnieniu i wcześniejszym dostarczeniu do KD S.A. Oświadczenia podróżnego o zagubieniu rzeczy.

Regulamin rzeczy znalezionych

1.    Rzeczy znalezione:

1)    w pociągach KD – przyjmuje w czasie jazdy lub postoju obsługa pociągu,

2)    w pomieszczeniach służących do odprawy podróżnych i użytkowanych przez KD - przyjmuje wyznaczony pracownik KD.

2.    Pracownik KD przyjmujący rzeczy znalezione jest obowiązany do ich sprawdzenia,

a w przypadku rzeczy zawierającej wewnątrz inne przedmioty (np. walizka, torba) do oględzin zawartości. Czynności tych dokonuje się w obecności znalazcy lub dwóch świadków, bądź
w zasięgu kamery monitoringu KD, gdy nie ma możliwości sprawdzenia w obecności wyżej wymienionych osób.

3.    Na każdą przyjętą rzecz znalezioną obsługa pociągu wystawia Kartę rzeczy znalezionej, która zawiera:

1)    dane znalazcy lub świadków (imię, nazwisko i adres zamieszkania);

2)    datę, miejsce i okoliczności znalezienia rzeczy;

3)    krótki i precyzyjny opis rzeczy (nazwa, wymiary, materiał z którego jest zrobiony, kolor, wzór, charakterystyczne szczegóły, np. marka itp.);

4)    krótki i precyzyjny opis zawartości rzeczy znalezionej (np. walizki, torby itp.);

5)    dane osoby przyjmującej (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy);

6)    datę przekazania rzeczy;

7)    oświadczenie znalazcy o żądaniu znaleźnego;

8)    podpis znalazcy rzeczy i wystawcy Karty rzeczy znalezionej.

4.    Oryginał Karty rzeczy znalezionej, o którym mowa w ust. 3 dołącza się do rzeczy znalezionej, drugi egzemplarz wydawany jest znalazcy. W przypadku gdy znalazcą jest podróżny, wydaje się kopię Karty rzeczy znalezionej dla podróżnego.

5.    W przypadku, gdy możliwe jest ustalenie danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej, niezwłocznie zawiadamia się tę osobę o fakcie znalezienia rzeczy oraz wzywa
do odbioru rzeczy, podając termin i miejsce, w których możliwy jest odbiór. Przepisu nie stosuje się w sytuacjach określonych w ust. 7.

6.    Odbiór rzeczy znalezionej przez osobę uprawnioną jest możliwy najpóźniej 3 dnia, licząc od dnia

przyjęcia rzeczy przez KD od znalazcy. Po upływie 3 dni od daty przyjęcia rzeczy od znalazcy, KD przekazują ją właściwemu staroście, z zastrzeżeniem ust. 7.

7.    Przyjęte przez pracowników KD rzeczy takie jak:

1)    rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne, wskazują,
że stanowią one ekwipunek wojskowy oraz dokumenty wojskowe (np. książeczka wojskowa, karta powołania) zostają przekazane niezwłocznie właściwemu staroście,

2)    pieniądze, kosztowności, rzeczy mające wartość historyczną, naukową lub artystyczną, zostają przekazane niezwłocznie właściwemu staroście,

3)    rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, a w szczególności broń, amunicja lub materiały wybuchowe, zostają przekazane niezwłocznie najbliższej jednostce organizacyjnej policji,

4)    dowody osobiste i paszporty, zostają przekazane niezwłocznie najbliższej jednostce organizacyjnej policji,

5)    rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu, zostają niezwłocznie utylizowane przez KD.

8.    Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do KD muszą określić:

1)    dzień zagubienia rzeczy, relację pociągu, w którym zagubiono rzecz,

2)    jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd, bądź znaki szczególne,

3)    przedstawić dowody stwierdzające uprawnienie do odbioru zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia, zdjęcia, bądź opis charakterystycznych cech zużycia).

9.    Rzecz znalezioną KD wydaje osobie uprawnionej po sporządzeniu dwóch egzemplarzy Protokołu wydania, który zawiera:

1)    imię i nazwisko odbiorcy oraz numer okazanego dokumentu tożsamości,

2)    imię i nazwisko pracownika KD wydającego rzecz,

3)    datę wydania rzeczy,

4)    nazwę oraz krótki opis wydawanej rzeczy,

5)    informację o ewentualnym żądaniu znaleźnego przez znalazcę rzeczy, który zostanie powiadomiony o personaliach i adresie odbiorcy,

6)    podpis odbiorcy i wydawcy rzeczy.

10.  Dane osoby odbierającej rzecz (w tym jej adres) w przypadku żądania znaleźnego przez znalazcę, udostępnia się znalazcy.

11.  Rzeczy znalezione, których przyjęcia odmówił właściwy starosta, KD przechowuje nieodpłatnie przez okres 30 dni licząc od daty przekazania przez znalazcę. W tym czasie możliwy jest odbiór rzeczy przez osobę upoważnioną do jej odbioru w Punkcie Rzeczy Znalezionych KD. Po upływie tego terminu, rzeczy znalezione podlegają likwidacji.

12.  Spis rzeczy, o których mowa w ust. 11, KD zamieszcza na swojej stronie internetowej.

13.  Adres Punktu Rzeczy Znalezionych, godziny otwarcia oraz numer telefonu, wskazany jest
na stronie internetowej Kolei Dolnośląskich S.A.

14.  Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez zamiaru wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

 

 

Oświadczenie podróżnego >>

Ostatnio znalezione przedmioty - wyszukiwanie

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
np.: 2018-09-21
np.: 2018-09-21
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Krótki opis Kategoria Data znalezienia Linia Numer pociągu Miejsce znalezienia/relacja pociągu
Słuchawki RTV/AGD i elektronika 2018-06-08 D1 69545/4 Węgliniec
Torba Torby i plecaki 2018-06-07 D1 69526 Wrocław
Kurtka Odzież i obuwie 2018-06-07 D6 69281 Jaworzyna Śl.
Zeszyt Dokumenty i portfele 2018-06-07 D6 69240 Wałbrzych
Badania lekarskie Dokumenty i portfele 2018-06-06 D1 69589 Wrocław
Dokumenty Dokumenty i portfele 2018-06-06 D6 69283 Jelenia Góra
Dokumenty Dokumenty i portfele 2018-06-06 D1 69577 Wrocław
Portfel Dokumenty i portfele 2018-06-05 D1 69542 Wrocław
Kurtka Odzież i obuwie 2018-06-04 D16 69205/4 Dzierżoniów
Kurtka Odzież i obuwie 2018-06-03 D1 69581 Węgliniec
Portfel Dokumenty i portfele 2018-06-02 D1 Legnica
Kurtka Odzież i obuwie 2018-06-02 D1 69577 Lubań Śl.
Legitymacja Dokumenty i portfele 2018-06-02 D1 69532 Legnica
Okulary Biżuteria, okulary i zegarki 2018-05-31 D25 67535 Żary
Kurtka Odzież i obuwie 2018-05-31 D6 69236 Wrocław
Telefon Telefony 2018-05-31 D19 69828 Jaworzyna Śl.
Prawo jazdy Dokumenty i portfele 2018-05-30 D6 69293 Jelenia Góra
Telefon Telefony 2018-05-30 D6 69244 Wałbrzych - Wrocław
Portfel Dokumenty i portfele 2018-05-30 D9 69310 Kłodzko
Marynarka Odzież i obuwie 2018-05-30 D3 69665 Wrocław - Rawicz

Strony

Góra strony