Odkryj Drezno z KD
Z Wrocławia do Karpacza z Kolejami Dolnośląskimi!
Bilety na "Pociąg do kultury"

Projekty Unijne

„Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez budowę systemu dynamicznej interaktywnej informacji pasażerskiej oraz zakup czterech sztuk nowych, dwuczłonowych Spalinowych Zespołów Trakcyjnych”


"Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej"

RPO logo

Zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej”

logo programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

„Dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej.”

Góra strony