Odkryj Drezno z KD
Z Wrocławia do Karpacza z Kolejami Dolnośląskimi!
Bilety na "Pociąg do kultury"

Wersje archiwalne dokumentów dotyczących warunków przewozu

DrukujDrukuj

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich" transeuropejskiego systemu kolei (Dz.U. L 123 z 12.5.2011) Koleje Dolnośląskie publikują poniżej archiwalne wersje informacji dotyczących warunków przewozu (zgodnie z pkt. 4.2.4.1. rozporządzenia), przewozu osób o ograniczonej sprawności ruchowej i pomocy dla nich (zgodnie z pkt. 4.2.6.1. rozporządzenia) oraz przewozu rowerów (zgodnie z pkt. 4.2.7.1. rozporządzenia).

 

Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób rzeczy i zwierząt Koleje Dolnośląskie S.A. (RPO-KD):

 1. Tekst obowiązujący 14.04.2010 - 31.05.2010.
 2. Zmiana nr 1 do RPO-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 1 obowiązujący 01.06.2010 - 31.12.2010.
 3. Zmiana nr 2 do RPO-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 2 obowiązujący 01.01.2011 - 19.12.2011.
 4. Zmiana nr 3 do RPO-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 3 obowiązujący 20.12.2011 - 20.05.2012.
 5. Zmiana nr 4 do RPO-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 4 obowiązujący 21.05.2012 - 31.07.2012.
 6. Zmiana nr 5 do RPO-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 5 obowiązujący 01.08.2012 - 31.10.2012.
 7. Zmiana nr 6 do RPO-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 6 obowiązujący 01.11.2012 - 11.12.2013.
 8. Zmiana nr 7 do RPO-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 7 obowiązujący 12.12.2013 - 31.07.2014.

 

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD):

 1. Tekst obowiązujący 01.08.2014 - 08.09.2014.
 2. Zmiana nr 2 do RP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 2 obowiązujący 09.09.2014 - 14.09.2014.
 3. Zmiana nr 1 do RP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 1 i 2 obowiązujący 15.09.2014 - 16.02.2015.
 4. Zmiana nr 3 do RP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 3 obowiązujący 17.02.2015 - 19.04.2015.
 5. Zmiana nr 4 do RP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 4 obowiązujący 20.04.2015 - 23.06.2015.
 6. Zmiana nr 5 do RP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 5 obowiązujący 24.06.2015 - 04.08.2015.
 7. Zmiana nr 6 do RP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 6 obowiązujący 05.08.2015 - 22.10.2015.
 8. Zmiana nr 7 do RP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 7 obowiązujący 23.10.2015 - 12.12.2015.
 9. Zmiana nr 8 do RP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 8 obowiązujący 13.12.2015 - 14.03.2016.
 10. Zmiana nr 9 do RP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 9 obowiązujący 15.03.2016 - 14.08.2016.
 11. Zmiana nr 10 do RP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 10 obowiązujący 15.08.2016 - 10.12.2016.
 12. Zmiana nr 11 do RP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 11 obowiązujący 11.12.2016 - 05.03.2017.
 13. Zmiana nr 12 do RP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 12 obowiązujący 06.03.2017 - 02.09.2017.
 14. Zmiana nr 13 do RP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 13 obowiązujący 03.09.2017 - 22.03.2018.
 15. Zmiana nr 14 do RP-KD;   tekst aktualnie obowiązujący.
 16. Zmiana nr 15 do RP-KD.

 

Taryfa przewozowa osób rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (TP-KD):

 1. Tekst obowiązujący 14.04.2010 - 31.05.2010.
 2. Zmiana nr 1 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 1 obowiązujący 01.06.2010 - 31.12.2010.
 3. Zmiana nr 2 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 2 obowiązujący 01.01.2011 - 31.12.2011.
 4. Zmiana nr 3 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 3 obowiązujący 01.01.2012 - 24.01.2012.
 5. Zmiana nr 4 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 4 obowiązujący 25.01.2012 - 20.05.2012.
 6. Zmiana nr 5 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 5 obowiązujący 21.05.2012 - 31.07.2012.
 7. Zmiana nr 6 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 6 obowiązujący 01.08.2012 - 31.10.2012.
 8. Zmiana nr 7 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 7 obowiązujący 01.11.2012 - 31.12.2013.
 9. Zmiana nr 8 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 8 obowiązujący 01.01.2014 - 31.07.2014.
 10. Tekst obowiązujący 01.08.2014 - 14.09.2014.
 11. Zmiana nr 1 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 1 obowiązujący 15.09.2014 - 31.12.2014.
 12. Zmiana nr 2 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 2 obowiązujący 01.01.2015 - 29.01.2015.
 13. Zmiana nr 3 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 3 obowiązujący 30.01.2015 - 02.08.2015.
 14. Zmiana nr 4 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 4 obowiązujący 03.08.2015 - 14.03.2016.
 15. Zmiana nr 5 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 5 obowiązujący 15.03.2016 - 30.04.2016.
 16. Zmiana nr 6 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 6 obowiązujący 01.05.2016 - 07.08.2016.
 17. Zmiana nr 7 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 7 obowiązujący 08.08.2016 - 18.09.2016.
 18. Zmiana nr 8 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 8 obowiązujący 19.09.2016 - 31.05.2017.
 19. Zmiana nr 9 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 9 obowiązujący 01.06.2017 - 02.09.2017.
 20. Zmiana nr 10 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 10 obowiązujący 03.09.2017 - 26.12.2017.
 21. Zmiana nr 11 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 11 obowiązujący 27.12.2017 - 14.01.2018.
 22. Zmiana nr 12 do TP-KD;   tekst jednolity po zmianie nr 12 obowiązujący 15.01.2018 - 11.02.2018.
 23. Zmiana nr 13 do TP-KD;   tekst aktualnie obowiązujący.
 24. Zmiana nr 14 do TP-KD.

 

Cennik - Wykaz opłat za przewóz osób rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A.:

 1. Tekst obowiązujący 24.05.2010 - 31.12.2010.
 2. Zmiana nr 1 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 1 obowiązujący 01.01.2011 - 16.10.2011.
 3. Zmiana nr 2 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 2 obowiązujący 17.10.2011 - 31.07.2012.
 4. Tekst obowiązujący 01.08.2012 - 31.12.2012.
 5. Zmiana nr 1 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 1 obowiązujący 01.01.2013 - 17.06.2013.
 6. Zmiana nr 2 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 2 obowiązujący 18.06.2013 - 31.12.2013.
 7. Zmiana nr 3 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 3 obowiązujący 01.01.2014 - 31.07.2014.
 8. Tekst obowiązujący 01.08.2014 - 14.09.2014.
 9. Zmiana nr 1 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 1 obowiązujący 15.09.2014 - 31.12.2014.
 10. Zmiana nr 2 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 2 obowiązujący 01.01.2015 - 23.06.2015.
 11. Zmiana nr 3 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 3 obowiązujący 24.06.2015 - 02.08.2015.
 12. Zmiana nr 4 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 4 obowiązujący 03.08.2015 - 04.08.2015.
 13. Zmiana nr 5 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 5 obowiązujący 05.08.2015 - 14.03.2016.
 14. Zmiana nr 6 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 6 obowiązujący 15.03.2016 - 14.08.2016.
 15. Zmiana nr 7 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 7 obowiązujący 15.08.2016 - 31.10.2016.
 16. Zmiana nr 8 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 8 obowiązujący 01.11.2016 - 31.05.2017.
 17. Zmiana nr 9 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 9 obowiązujący 01.06.2017 - 02.09.2017.
 18. Zmiana nr 10 do Cennika;   tekst jednolity po zmianie nr 10 obowiązujący 03.09.2017 - 14.01.2018.
 19. Zmiana nr 11 do Cennika;   tekst aktualnie obowiązujący.
 20. Zmiana nr 12 do Cennika;   tekst aktualnie obowiązujący.

 

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży eKD:

 1. Tekst obowiązujący 01.09.2015 - 22.10.2015.
 2. Zmiana do Regulaminu eKD;   tekst obowiązujący 23.10.2015 - 14.03.2016.
 3. Tekst obowiązujący 15.03.2016 - 24.04.2016.
 4. Zmiana do Regulaminu eKD;   tekst aktualnie obowiązujący.

 

Regulamin usługi "Bilet przez telefon komórkowy" w Kolejach Dolnośląskich S.A.:

 1. Tekst obowiązujący 13.12.2015 - 14.03.2016.
 2. Zmiana do Regulaminu;   tekst obowiązujący 15.03.2016 - 06.08.2017.
 3. Zmiana nr 2 do Regulaminu;   tekst aktualnie obowiązujący.

 


 

 

Regulamin "Promocji Podsudeckiej" (oferta nie obowiązuje):

 1. Tekst obowiązujący 01.07.2013 - 30.09.2013.
 2. Tekst obowiązujący 01.04.2014 - 13.12.2014.
 3. Tekst obowiązujący 14.12.2014 - 14.03.2015.
 4. Tekst obowiązujący 15.03.2015 - 12.12.2015.
 5. Tekst obowiązujący 13.12.2015 - 10.12.2016.

 

Warunki taryfowe oferty przejazdów grupowych za 1 zł od osoby:

 1. Tekst obowiązujący 29.10.2013 - 19.04.2015.
 2. Tekst aktualnie obowiązujący.

 

Warunki taryfowe promocji rowerowej "Rower 1 zł" (oferta nie obowiązuje):

 1. Tekst obowiązujący 14.11.2013 - 20.02.2014.
 2. Tekst obowiązujący 21.02.2014 - 06.04.2015.
 3. Tekst obowiązujący 07.04.2015 - 19.08.2015.
 4. Zmiana warunków taryfowychtekst po zmianie obowiązujący 20.08.2015 - 14.03.2016.

 

Regulamin "Promocji Świdnickiej":

 1. Tekst obowiązujący 16.12.2013 - 18.01.2015.
 2. Tekst obowiązujący 19.01.2015 - 12.12.2015.
 3. Tekst obowiązujący 13.12.2015 - 14.03.2016.
 4. Tekst obowiązujący 15.03.2016 - 17.04.2016.
 5. Tekst obowiązujący 18.04.2016 - 10.06.2017.
 6. Tekst obowiązujący 11.06.2017 - 31.07.2017.
 7. Tekst obowiązujący 01.08.2017 - 31.12.2017.
 8. Tekst aktualnie obowiązujący.

 

Regulamin oferty "Powrót gratis" (oferta nie obowiązuje):

 1. Tekst obowiązujący 01.05.2014 - 31.05.2014.

 

Regulamin "Promocji Dzierżoniowskiej":

 1. Tekst obowiązujący 01.09.2014 - 18.01.2015.
 2. Tekst obowiązujący 19.01.2015 - 12.12.2015.
 3. Tekst obowiązujący 13.12.2015 - 14.03.2016.
 4. Tekst obowiązujący 15.03.2016 - 17.04.2016.
 5. Tekst obowiązujący 18.04.2016 - 10.06.2017.
 6. Tekst obowiązujący 11.06.2017 - 31.07.2017.
 7. Tekst obowiązujący 01.08.2017 - 31.12.2017.
 8. Tekst aktualnie obowiązujący.

 

Regulamin oferty "Dobry bilet":

 1. Tekst obowiązujący 14.12.2014 - 12.12.2015.
 2. Tekst obowiązujący 13.12.2015 - 31.01.2016.
 3. Tekst obowiązujący 01.02.2016 - 12.06.2016.
 4. Tekst obowiązujący 13.06.2016 - 03.09.2016.
 5. Tekst obowiązujący 04.09.2016 - 10.12.2016.
 6. Tekst obowiązujący 11.12.2016 - 11.03.2017.
 7. Tekst obowiązujący 12.03.2017 - 31.07.2017.
 8. Tekst obowiązujący 01.08.2017 - 24.09.2017.
 9. Tekst obowiązujący 25.09.2017 - 31.12.2017.
 10. Tekst aktualnie obowiązujący.

 

Regulamin oferty "Bilet zintegrowany Legnica":

 1. Tekst obowiązujący 01.07.2015 - 30.09.2016.
 2. Tekst aktualnie obowiązujący.

 

Regulamin oferty "Senior 60+":

 1. Tekst obowiązujący 06.12.2015 - 11.06.2016.
 2. Tekst obowiązujący 12.06.2016 - 30.09.2016.
 3. Tekst obowiązujący 01.10.2016 - 15.10.2016.
 4. Tekst obowiązujący 16.10.2016 - 31.07.2017.
 5. Tekst obowiązujący 01.08.2017 - 31.12.2017.
 6. Tekst aktualnie obowiązujący.

 

Regulamin "Promocji Drezdeńskiej":

 1. Tekst obowiązujący 13.12.2015 - 26.01.2016.
 2. Tekst obowiązujący 27.01.2016 - 24.04.2016.
 3. Tekst obowiązujący 25.04.2016 - 11.03.2017.
 4. Tekst obowiązujący 12.03.2017 - 31.07.2017.
 5. Tekst obowiązujący 01.08.2017 - 09.12.2017.
 6. Tekst aktualnie obowiązujący.

 

Regulamin Taryfy Polska - Czechy (Taryfy MPS):

 1. Tekst obowiązujący 13.12.2015 - 10.12.2016.
 2. Tekst obowiązujący 11.12.2016 - 10.06.2017.
 3. Tekst obowiązujący 11.06.2017 - 31.07.2017.
 4. Tekst obowiązujący 01.08.2017 - 09.12.2017.
 5. Tekst aktualnie obowiązujący.

 

Warunki przewozu i ceny biletów w ofercie "Pociąg do kultury Berlin - Wrocław":

 1. Tekst obowiązujący 30.04.2016 - 25.09.2016.
 2. Zmiana nr 1;   tekst obowiązujący 26.09.2016 - 08.01.2017.
 3. Zmiana nr 2;   tekst obowiązujący 09.01.2017 - 26.03.2017.
 4. Tekst obowiązujący 01.04.2017 - 31.07.2017.
 5. Tekst aktualnie obowiązujący.

 

Regulamin oferty "Pielgrzym" (oferta nie obowiązuje):

 1. Tekst obowiązujący 21.07.2016 - 25.07.2016.

 

Regulamin oferty "Bilet zintegrowany Wałbrzych":

 1. Tekst aktualnie obowiązujący.

 

Regulamin oferty "Bilet miesięczny sieciowy imienny":

 1. Tekst obowiązujący 01.10.2016 - 31.07.2017.
 2. Tekst obowiązujący 01.08.2017 - 31.12.2017.
 3. Tekst aktualnie obowiązujący.

 

Regulamin oferty "Bilety jednorazowe z ceną zryczałtowaną":

 1. Tekst obowiązujący 01.10.2016 - 31.07.2017.
 2. Tekst aktualnie obowiązujący.

 

Regulamin oferty "Bilet zintegrowany Bolesławiec":

 1. Tekst aktualnie obowiązujący.

 

Warunki odprawy podróżnych na pociągi uruchamiane w ramach Markowego Produktu Turystycznego „TurKol.pl”:

 1. Tekst obowiązujący 11.02.2017 - 19.02.2017.
 2. Tekst obowiązujący 08.04.2017 - 11.04.2017.
 3. Tekst obowiązujący 28.04.2017.
 4. Tekst obowiązujący 29.04.2017 - 20.05.2017.
 5. Tekst obowiązujący 01.05.2017.
 6. Tekst obowiązujący 27.05.2017 - 18.06.2017.
 7. Zmiana nr 1 do Warunków;   tekst jednolity po zmianie nr 1.
 8. Tekst obowiązujący 21.07.2017 - 24.07.2017.
 9. Tekst obowiązujący 12.08.2017.

 

Warunki przewozu i ceny biletów w ofercie "Berlin-Clubnight-Ticket":

 1. Tekst aktualnie obowiązujący (od 01.04.2017).

 

Warunki przewozu i zakres obowiązywania oferty promocyjnej rezerwacji miejsc do siedzenia w bezpośrednich pociągach Berlin-Lichtenberg – Wrocław:

 1. Tekst aktualnie obowiązujący (od 01.04.2017).

 

Regulamin oferty "Praga z KD" (oferta nie obowiązuje):

 1. Tekst obowiązujący 14.04.2017 - 06.05.2017.
 2. Tekst obowiązujący 11.06.2017 - 06.10.2017.

 

Warunki odprawy podróżnych na pociągi uruchamiane w ramach Produktu Turystycznego „WOLTUR”:

 1. Tekst obowiązujący 21.04.2017 - 28.04.2017.

 

Regulamin oferty "Bilet Sudecki":

 1. Tekst obowiązujący 11.06.2017 - 31.07.2017.
 2. Tekst obowiązujący 01.08.2017 - 09.12.2017.
 3. Tekst obowiązujący 10.12.2017 - 31.12.2017.
 4. Tekst aktualnie obowiązujący.

 

Regulamin oferty "Wspólny Bilet Samorządowy":

 1. Tekst aktualnie obowiązujący (od 07.08.2017).

 

Regulamin oferty "Bilet zintegrowany Karpacz":

 1. Tekst aktualnie obowiązujący (od 15.10.2017).

 

Regulamin oferty "Celodenni sitova / Bilet jednodniowy ČD":

 1. Tekst aktualnie obowiązujący (od 10.12.2017).

  

Regulamin oferty "KD+Czechy":

 1. Tekst aktualnie obowiązujący (od 10.12.2017).

 

Warunki ofert "Ulga dla pracodawców", "Junior i Senior", "Razem z KD" i "Podróżuj z KD" zawiera Taryfa przewozowa (TP-KD).

Góra strony